banner

Rezerwacja pokoi

Je¿eli chcecie dokonaæ rezerwacji, skontaktujcie siê z nami:

Telefon: tel. stacjonarny 00421 41 5695 413,
Tel. komórkowy 00421 0903 522389

Fax: 00421 41 5695 413

E - mail: malafatra@nextra.sk, jandurko@nextra.sk

Zaliczki i op³aty za pobyt prosimy realizowaæ:


1.Przekazem pocztowym na adres: Pensjonat Ma³a Fatra
(Penzion Malá Fatra)
Ján Ïurko
013 06 Terchová 176
S³owacja

2. Na konto bankowe:

Ján Ïurko - Penzión Malá Fatra
m - Bank Žilina
èíslo úètu 520 700-4202904057/8360

pladby zo zahranièia

BIC/SWIFT:BREXSKBX
IBAN:SK86 8360 5207 0042 0290 4057